top of page

שאלות כלליות בנושאים אישיים

מהו הזמן המתאים לרכוש דירה?

מתי כדאי לי רכוש דירה?

האם העיר מתאימה לי?

מהם המועדים המומלצים לרכישת רכב העדיפות שנייה?

האם השותף הפוטנציאלי לדירה מתאים לי?

באם מספר הדירה מתאים לי?

מתי כדאי לחתום על החוזה בעדיפות שנייה?

האם זהו הזמן המתאים לעבוד דירה, בעדיפות שנייה?

מהם המועדים המומלצים לקבוע מועד לדיון בעדיפות שנייה?

האם זה הזמן המתאים לעבור דירה?

מתי לרכוש רכב?

האם יכולות החשיבה מתאימות לתאריך הלידה?

האם כדאי לעבור לגור ב-חו"ל?

מתי כדאי לחתום על חוזה?

באם מספר הדירה מתאים לי?

מהם המועדים המומלצים לקבוע מועד לדיון?

 שאלות בנושא תעסוקה ועסקים

מתי אמצא עבודה?

מתי כדאי לפתוח עסק?

במה מתאים לי לעסוק?

מתי אקבל קידום בעבודה?

האם זה הזמן המתאים להחליף עבודה?

מתי מומלץ לקבוע ראיון לעבודה?

המועדים המומלצים לקביעת רעיון עבודה בעדיפות שנייה?

האם כדאי לי לעבוד ב-חו''ל?

האם מתאימה לי עבודה במכירות?

מתי כדאי לי לבצע פעולה עסקית?

מתי מומלץ לפתוח שותפות עסקית?

האם כדאי לפתוח עסק?

באיזה תחום כדאי לפתוח עסק?

מתי אסתדר כלכלית?

מה היא הדרך הנכונה להצלחה כלכלית?

האם אצליח להחזיר את ההלוואה שאני לוקח היום?

bottom of page