top of page

מפרט מפת הדרכים המלאה 

1. מפת היעוד הקבלית

1.1.    מהו ייעודך לדיוק מירבי של עשייתך ובחירותיך בחיים?
1.2.    מיהו המשפיע האסטרולוגי של ייעודך, כך שתוכל להפוך מודע יותר ליכולותיך?
1.3.    מהו מרכז מבנה אישיותך, שיוכלו לחדד את עמוד השדרה של ההחלטות והנטיות שלך?
1.4.    מהו המזג הרגשי המולד שלך?
1.5.    מה עלול לעכב אותך או לפגום בהצלחתך?
1.6.    מהו המרחב האופטימלי עבורך על מנת ליצור אושר גדול בחייך?
1.7.    ספירת תפארת – מהו עץ החיים הקבלי כיעוד הנשמה המשפיע עלייך?
1.8.    מיהו המשפיע התנכ"י שלך וכיצד הוא משפיע על חייך?
1.9.    איפה ניתן למצוא זאת בתנ"ך?

2. מפת זכוכית המגדלת של "פיתגורס"

2.1. דיוק היעוד שלך – מה מספר לנו תצריף מספרי תאריך הלידה שלך? 

2.2. מהם היכולות שלך?

2.3. הכישורים?

2.4. ההצלחות ?

2.5. החסמים הטמונים במספרים אלו?

2.6. מיהם הכוכבים המשפיעים על תצריפי המספרים הללו?

3. מפת יכולת החשיבה

3.1. מהו סגנון החשיבה שלך וכיצד הוא משפיע על חייך?

3.2. מהו סגנון המחשבה שלך ומאפיין יכולת ביטוי האני הפנימי כלפי חוץ (מחשבות, שאיפות, רצונות)?

3.3. מה עלול להפריע? ההגבלות והתקיעות.

3.4.  מה הפתרון לבעיה?

3.5. מהם האידיאלים והדעות שלך?

3.6. יהיו שיפוטיים אל:

4. כלים ליצירת תקשורת מקרבת: איך נכון לדבר איתי בכדי שתהיה תקשורת טובה ונימנע ממריבות ?

4.1 איך אני אוהב/ת שמדברים איתי?

4.2 איך אני לא אוהב/ת שמדברים איתי?

5. מפת הידע הנסתר הטמון בספירת חכ-מה

מהו הכח האנרגטי המשפיע על חייך?

6. מפת השם הפרטי

6.1. מהם הציפיות והדרישות שיש לך מעצמך?

6.2. באיזה מקרים יתקיים חוסר שביעות רצון מעצמך?

6.3. מהי הקרמה הזוגית שלך?

6.4. כיצד משפיע שמך הפרטי עליך?

6.5. השפעה על המערכת הזוגית

7. מפת ההצלחה הכלכלית

כישורי התעסוקה שלך  
7.1.    אילו מקצועות ותחומי עיסוק הכי מתאימים לך? 
7.2.    היכן פוטנציאל הרווחיות הגבוה ביותר עבורך?

8. מפת הפעולות לצאת ממשברים

אילו פעולות מומלץ לך לעשות בזמן משבר כדי לצאת ממנו על הצד הטוב ביותר ובמהירות?

9. מה האסטרולוגיה אומרת

מה האסטרולוגיה אומרת עליך כך שתוכל להפוך מודע יותר ליכולותיך?

10. מהי מפת היכולות והכישורים המולדים

היכולות והכישורים המולדים שלך על פי יום הלידה?

11. מפת ספירות נוספות

מהי מפת ספירות נוספות כדי למצוא מחסומים ביכולותיך?

12. מפת הנטיות באופי

12.1 אילו נטיות יש לך באופי וכיצד תוכל להיות יותר מודע אליהן ואף לשלוט בהן?

12.2. מהו היסוד הדומיננטי במפה?

13. מפת תקופות החיים

מה מפת היקום אומרת על עברך ועל עתידך?

14. מהן האנרגיות

מהן האנרגיות מהן יש להיזהר העלולות להשפיע עליך מיום הלידה ועד 120?  

15. מפת התחזית השנתית לשנתיים 

כיצד נכון לך לפעול בשנה / שנתיים הקרובות?

16. האם מתאים לך להיות איש/אשת עסקים עצמאי?

17. מפת הבריאות 

17.1.    מהו פוטנציאל סוגי המחלות המאפיינות את גופך? – ממה עליך להיזהר?
17.2.    מהן התכונות הבסיסיות לבריאותך הקשורות למבנה גופך?
17.3.    האם גופך יודע לשמור על הבריאות?
17.4.    מהן כישוריך הטבעיים באשר לטיפול בבריאותך?

18. מפת יכולת הזוגיות

מה גורל הזוגיות בחייך ואיך לשפר אותה?

19. מהי מפת הזוגיות שלך? 

מהו הציון שלך בקשר עם בן הזוג הקיים? העתידי? המיועד? גם לפני הדייט אפשר לבדוק, האם הקשר כדאי בכלל?

20. מפת האיזון

האם שמך הנוכחי נותן לך חיים מאוזנים (ומתאים לחייך וגורלך)? 

21. מפת התיקונים הקארמתיים (השיעורים שלך) 

21.1.    איך ליישם אותם באופן מעשי? 
21.2.    מה כן לעשות? 
21.3.    ממה להימנע? 
21.4.    לאן יכול להגיע הפוטנציאל האישי שלך לאחר ביצוע התיקון?

22. מהו השיעור הקארמתי במפת שמך - מפת הגלגולים (השפעות מצטברות)

22.1.    מיהו המשפיע האסטרולוגי על השיעור הקארמתי?
22.2.    מהן השפעות גלגולי העבר על חייך כיום?
22.3.    מהי החוויה בגלגול שכיום?

15 דקות שיחה תשובות לשאלות הנשלחות במייל/בווטסאפ

598

בלבד

עלות ההשקעה שלך בעצמך

מפת דרכים 

bottom of page