top of page

מפת השם הקבלית שלך לפי סוד האותיות

מפת השם הקבלית לפי סוד האותיות היא כלי אובייקטיבי ומעמיק שנשען על חכמת הדורות ותורת הקבלה. היא לוקחת את אותיות שמך הפרטי, את תאריך הלידה העברי שלך ואת שמות הוריך - כולם נתונים ששייכים לך - משקללת אותם ומספקת תשובות על חייך בכל התחומים.

איך זה עובד?

במרכזה של כל נשמה נמצא שם ונכון, גם האותיות ש+מ הן מרכזה של המילה "נשמה". על פי תורת הקבלה, לשם שלך יש כוח וסוד. לכל אות יש משמעות וגם לסדר הופעתן בשמך (ולצורך הדוגמה: האותיות בשמות "חן" ו-"נח" זהות אבל המפות המתקבלות שונות לחלוטין). האבחון הנסמך על מפת השם על פי הקבלה נוצר לאחר השקעת שנים רבות של למידה ומחקר בספרי קבלה, ובהם ספר הזוהר, ספר היצירה ועוד.

מהן התובנות העיקריות המתקבלות?

• פענוח הסוד שמסתתר בשם שלך - הסוד שיחשוף בפניך את יעודך.

• היכרות אמתית עם עצמך, יכולות ועוצמות בצד חולשות שעד היום לא הבנת מאיפה באו.

• היכרות טובה יותר עם האנשים בקרבתך – קולגות, בני משפחה, בני זוג ואחרים.

ומקבלים ממני עוד י"ב הפתעות ללא תוספת עלות בנוסף למפת השם שלך:

א' - מזמור תהילים - להגברת מזלך
ב' - פסוק מגן אישי לשמך – להגברת האנרגיה השמימית שלך שדרכו ניתן להעצים את המזל והנשמה שלך
ג' - היסוד הדומיננטי בשמך (מבין ארבעת היסודות אש, אוויר, מים ואדמה)
ד' - המזל שלך לפי האסטרולוגיה הקבלית
ה' - משמעות החודש העברי בו נולדת לפי ספר יצירה וחכמי היהדות הקדמונים
ו' - משמעות היום בשבוע בו נולדת על פי ספר יצירה וחכמי היהדות הקדמונים
ז' - משמעות היום בחודש בו נולדת על פי דבריהם של שלמה המלך וחכמי היהדות הקדמונים
ח' - שורש הנשמה שלך על פי שמך בהתאם לאסטרולוגיה הקבלית
ט' - שורש הנשמה שלך לפי הכוכב השולט בהתאם לאסטרולוגיה הקבלית
י' - שורש הנשמה שלך בהתאם לעולמות עליונים
י"א - התאמה זוגית עבורך בהתאם לקבלה
י"ב - מחזור חיים וזמנים בהתאם למפת השם הקבלית שלך

מה עושים עם זה?

האבחון והחומרים הנוספים חושפים את המפה האישית שלך וגורמים שמשפיעים על חייך. הם עוזרים לך לזהות גורמים מעכבים ותחושות של חוסר שלמות, להתגבר על מכשולים בתהליכי קבלת החלטות ולהגיע לשלווה פנימית ולהצלחה בחיים. העקרונות של מפת השם הקבלית האישית שלך יעזרו לך להבין גם את יחסי הגומלין בינך לבין שותפים מיועדים שלך בעסקים, בן או בת זוג, ואפילו יעניקו לך תובנות איזה מקצוע ללמוד.

מחיר אבחון מפת השם: 189₪

כל שעליכם לעשות הוא ללחוץ על הכפתור המצורף, למלא את ההזמנה, לבצע תשלום, והמפה בדרך אליכם, תוך 14 ימי עסקים, לא כולל שבתות וחגים.

bottom of page