top of page
shutterstock_2017842467.jpg

מפת הדרכים לעסק מצליח

הנומרולוגיה הקבלית לבעלי עסקים

האם אתה בעל העסק, מרגיש תקוע?  מרגיש שאתה מתאמץ, או לא מגיע לתוצאות, (כמו פול גז בניוטרל) ?

מציע לך לבדוק את מפת העסק, לבדוק מה מפריע לך להתקדם, בחייך האישיים ובחייך העסקיים.

START

מפת הדרכים לעסק מצליח

כיצד עוזרת הנומרולוגיה הקבלית לבעלי עסקים?

כל תלמיד מתחיל בבית הספר למשפטים יודע שחברה או ארגון היא ישות משפטית אחרת מאשר מנהליה. כך גם עיר שבראשה עומד ראש עיר ובוודאי מדינה שבראשה עומד ראש ממשלה או נשיא. לראש הממשלה יש את המפה שלו ולמדינה את המפה שלה. לעסק או לארגון כמו: עוסק פטור, עוסק מורשה, חברה בע"מ, שותפות רשומה, ארגון, עיר ומדינה, יש צורך בשם ובתאריך לידה. 

לעסק עצמו, אבדוק האם תאריך לידתו מתאים לייעודו ולעיסוקו? כלומר האם פעילותו של העסק מתאימה לחזונו של בעל העסק. 

מהם תחומי העיסוק המתאימים והאפשריים לעסק? 
מהי אנרגיית החשיבה של העסק? האם היא תומכת בעסק או מעכבת אותו?
מיהו המזל האסטרולוגי המשפיע על העסק? 
מה מספר לנו שמו הפרטי של העסק? 
האם שם העסק מתאים לתאריך לידתו?  (הרשום במסמכי ההקמה של העסק), מהם התקופות המאפשרות?
מהם התקופות המעכבות ?
איזה אנרגיות יפגוש בעל העסק בשנתיים הקרובות? 

399

עלות ההשקעה שלך בעסק

מפת הדרכים לעסק מצליח

bottom of page