top of page
shutterstock_1231591396.jpg

ידעת שנומרולוגיה קבלית מעניקה לך כלי לתקשר עם אנשים בצורה מקרבת כדי למנוע מריבות?

ובעזרתו ניתן לזהות 17 סוגים של אנשים שהשיח והתקשורת איתם ישתפרו באופן מיידי!

START

נניח שאת או אתה בדרך לפגוש לראשונה את חמותך העתידית, או לקוח חשוב או ספק שמהותי לעסק שלך.
עדיף להכין את עצמך מראש כדי שהקשר העתידי ביניכם לא יתקלקל עם בעיות תקשורת. 

למה זה עלול לקרות?

מרגע שנולדנו ועד יום מותנו, המלים, המשפטים, האמירות והשאלות, כלומר התקשורת המדוברת והכתובה הן הבסיס היומיומי כדרך לביטוי אישי. תקשורת עוזרת לכולנו לבטא את עולמנו הפנימי, להביע את תגובותינו אל העולם החיצוני שבו אנו חיים וליצור הבנה וקִרבה. 
השפה המדוברת והכתובה היא הכלי העתיק והעיקרי שהמצאנו ופיתחנו על-מנת לנהל את התקשורת בינינו, בני האדם, אך למרבה הצער, אין היא מושלמת. לעיתים הנאמר מובן ואפילו מוסכם, אך לעיתים אינו מובן או אינו מוסכם. אי-הבנות ואי הסכמות מולידות ריחוק וקונפליקטים. אין לנו דרך לדעת את המתחולל בליבו של אדם אחר. איננו מכירים את רגישויותיו ואת כאביו וגם לא מה מפעיל אותו. 

כאן באה לעזרתנו הנומרולוגיה הקבלית

כלי חשוב בתחום התקשורת מימי בראשית - שמחלקת את האנשים ל-17 קבוצות שונות. כאשר נכיר כל קבוצה, נוכל לדעת מה מקרב ומה מרחיק את המשתייכים לקבוצה מהאחרים. כלומר, איך נכון לי לדבר אל האחר, מה יקרב אותי אליו וגם מה ירחיק אותי ממנו ולכן מהי הדרך בה אין לפנות אליו. 
התובנות הגלומות בה עמוקות ושורשיות. הנסתר הופך לגלוי כשמבינים את "סוד האותיות והמספרים" ומתרגמים אותו לשיח אישי ובין אישי. שלמה המלך, החכם מכל אדם, ידע לדבר עם כל אדם בשפתו, עם כל בעל חיים, צמחים ודוממים בשפתם. חכמי ישראל אשר למדו מתורת שלמה המלך ידעו  כיצד לפנות לכל אדם על מנת להניעו למקום טוב יותר. 

איך הם הגיעו לעוצמה הזו?
לכל מילה ואות יש אנרגיה מיוחדת משלה. צרוף של אותיות ייצור אנרגיה חדשה אותה ניתן לתרגם ולחלק ל-17 קבוצות עיקריות של סגנון תקשורת ייחודי. בכך בונים את הכלים ליצירת תקשורת מקרבת אל נשוא המפה ואת הכלים שיראו לנו כיצד להימנע מתקשורת מרחיקה. 
ברוח עשרת הדיברות, נוכל להבין את כללי ה-עשה וה-אל תעשה בתקשורת וכך נוכל לבנות תקשורת מקרבת ולא מרחיקה אשר מביאה להצלחה, לפיוס והרמוניה בין-אישית במקום, מריבות, מחלוקות ואי הבנות המביאות למלחמות ומאבקי כח מיותרים.

וזה בדיוק מה שנמצא בפרק החדש במפת הדרכים למהות החיים שיצרתי בשימוש בנומרולוגיה קבלית.  

בפרק חדש, במפת הדרכים למהות החיים נוכל להכיר את הכלים ליצירת תקשורת מקרבת אל נשוא המפה ומהם הכלים שיראו לנו כיצד להימנע מתקשורת מרחיקה.

למה זה עלול לקרות?

189

עלות ההשקעה בעצמך

הכלי החדש ניתן לרכישה בנפרד בעלות של 

bottom of page